2011-10-19

වැඩකාරයෙක් නම් මේක විසඳන්න..


මේක පොඩි ගණිත ගැටලුවක්. සමහර අය නම් දන්නවා ඇති ඒ අය අනිත් අයට පොඩ්ඩක් හිතන්න ඉඩ දෙන්න. පිළිතුර එකපාරටම කියන්න යන්න එපා.


ගැටලුව -: ළමයි තුන්දෙනෙක් හිටිය මේ තුන්දෙනා දවසක් කඩේකට ගියා තේ බොන්න.අන්තිමට ඒ අයගෙ බිල රුපියල් 25 දැන් එක් එක් කෙනා රුපියල් දහය බැගින් දෙනව කඩේට ඒ කියන්නෙ රුපියල් 30. දැන් මේ අයගෙ බැලන්ස් එක රුපියල් 5 නෙ,මුදලාලි ඒ රුපියල් පහ දෙන්නෙ රුපියලේ කාසි 3 යි දෙකේ කාසි 1 යි.දැන ළමයි තුන් දෙනා රුපියලේ කාසි තුන බෙදා ගන්නව. ඉතුරු රුපියල් දෙක වේටර්ට ටිප් එකක් විදියට දෙනව. එතකොට ගාන ඔක්කොම හරිනෙ. 

දැන් ගැටලුව මේකයි එක් ළමයෙක්ගෙන් වියදම රුපියල් 9 නෙ (ළමයෙක් කඩේට රුපියල් 10 ක් දුන්න අන්තිමට මුදලාලි දුන්න 5 න් දෙකක් වේටර්ට දීල ඉතුරු රුපියල් තුන එක් එක් ළමය බෙදා ගත්තනෙ) එතකොට මුලු ගාණ මෙහෙමනෙ.

 එක් ළමයෙක්ගෙන් වියදම        = රු  9 
ළමයි තුන්දෙනාගෙන්ම වියදම     = රු  9 * 3
                                         = රු   27/=
වේටර්ට දුන්න ටිප් එක             = රු     2/=

එතකොට මුලු වියදම                = රු   27 + 2 
                                         = රු    29/=

දැන් තියන ප්‍රශ්නෙ ඉතුරු රුපියලට මොකද උනේ ?
Post a Comment