2012-01-06

ලිනක්ස් වල wireless නැති අයට (wireless drivers for linux)

 

 
ගොඩක් දෙනෙකුට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලිනක්ස් පදනම් උන os එකක් laptop එකකට දාගත්තහම lap එකේ wireless (wifi) හා Bluetooth Drivers එහෙම භාවිතයට ගන්න නොහැකිවීම.මම කියන්නම් දැන් කොහොමද ඒ ප්‍රශ්නෙ විසදගන්නෙ කියල.මේක ටිකක් විතර සරල  වැඩක් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක කරන්නෙ කියල
මුලින්ම terminal එක open කරල මෙහම type කරන්න.
lshw
දැන් password එක ඉල්ලුවොත් ඒක දෙන්න.මෙතනින් ඔයාලට බලාගන්න පුලුවන් ඔයාලගෙ computer එකේ තියන සියලුම hardwares device ටික.(මම මේක කිව්වෙ දැනගැනීම පිණිස)
 ඔයාල දැනගන්න ඕන ඔයාලගෙ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ලිනක්ස් කර්නල් එකේ version එක. ඒක දැනගන්න මේ කමාන්ඩ් එක රන් කරවන්න.
uname -r  
 එතකොට මෙන්න මේ වගේ output එකක් පෙන්නාවි.  
2.6.38-13-generic  
 මේ මගේ computer එකේ තියෙන කර්නල් එකේ version එක ඊළගට තියෙන්නෙ මේ කර්නල් version එකට අදාල wireless driver එක download කරගන්න. ඒකට මෙන්න මේ website එකට යන්න.http://linuxwireless.org/en/users/Download/stable/ 
මෙතන තියෙන වගු වලින් තමන්ගෙ කර්නල් එකට ගැලපෙන file එක download කරගන්න 


compat-wireless 2.6.38 stablereleases

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kernel release sha1sum size ChangeLog-wireless
compat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2
 
07d1c99c5f9db3413c8ae8a58b8e9d57db78c576 3.9 MB ChangeLog-2.6.38-wireless
 
compat-wireless-2.6.38.2-2-ns.tar.bz2 c0470b3cbb3d9b31a1d9a98ea82f4fe344c8ea59 3.9 MB ChangeLog-2.6.38-wireless
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
මමdown කරන්නෙමේක compat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2  කියන එක ඔයාලත්ගැලපෙන එක තෝරල downකරන්න.අපි දැන්හිතම down කරපුඑක තියෙන්නෙ ඔයාලගෙ කම්පියුටර්එකේ Downloads කියනfolder එකේකියල ටර්මිනල් එකෙන් ඒ ෆොල්ඩර්එක ඇතුලට ගිහින් මෙන්න මේපියවරවල් ටික කරන්න.

1. tar -xfcompat-wireless-2.6.38.2-2.tar.bz2 මේකෙන්වෙන්නෙ download කරපුfile එකextract කරනඑක (මේකඒ file එකඋඩ right click කරලත්ලේසියෙන්ම කරන්න පුලුවන්)
දැන්ඔයාලට ඒ file එකේනමින් folder එකක්දැකගන්න පුලුවන්.

 2. දැන්ටර්මිනල් එකේ ආයෙ cdcompat-wireless-2.6.38.2-2 කියලටයිප් කරහම ඒ folder එකඇතුලට යනව.
3.දැන්make කියලtype කරන්න(මේකවෙන්න ටිකක් වෙලා යනව)
4. sudo make installමගින් තමයිdriver එකinstall වෙන්නෙමේක වෙන්නත් ටික කාලයක් ගතවෙනවpassword එකඉල්ලුවොත් ඒක ලබාදෙන්න.සමගර තැන්වලදී Y | N කියලඅහනව ඒකට y කියලtype කරලenter කරන්න.
සියලුදේහරියට උනා නම් මෙහෙම දකින්නලැබෙයි.
5.දැන්අවසාන වශයෙන් sudomake unload කියලදෙන්න load උනසියලු කර්නල් modulesunload කරන්න.
6.දැනcomputer එකreboot කරන්න.
මෙතනින්ගිහින් wireless profile එකක්ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුලුවන්security කියනඑක none දුන්නාමලේසියන්ම අනිත් කම්පියුටර්එක්ක ලේසියෙන්ම shareකරගන්නපුලුවන්.
Post a Comment