2011-07-26

උබුන්ටු වල කුණු බක්කියට Files යවන්න බැරිද ? Can't move files to Trash in ubuntu (bug solved)


ඔයාගෙ Computer එකෙත් තියන NTFS Partitions වල තියෙන files & folders Delete කරහම Trash එකට යන්න නැතුව කෙලින්ම Permanent delete කරන්න අහනවද? මෙන්න එහෙනම් ඒකට විසදුම. මුලින්ම ගන්න Terminal එක. ගහන්න su කියල. දෙන්න Admin Password එක. දැන් Type කරන්න ntfs-config කියල එතකොට මේක.
එනව පහල තියන ඊතල කෑල්ල ඔබල තියන Partitions ටික බලා ගන්න. 
දැන් ඕක පැත්තකින් තියල තව Terminal එකක් Open කර ගන්න ඒකෙ ගහන්න

sudo gedit /etc/fstab
දැන් පහල තියන විදියෙ Window එකක් Openවෙනව.

  දැන් ඔතන තියනව ඔයාලගෙ partitions ටික ඒ ටිකෙන් තෝර ගන්න මොනවද ඔයාලගෙ NTFS partitions ටික (තව තියනව ext4 ,swap වගේ එවත් ) දැන් පහල තියන පින්තුරෙ විදියට "uid=1000" කියන එක හැම Partition එකකම දාන්න. (Line එකට)
 
දැන් file එක Save කරල Close කරන්න.
දැන් ඔයාගෙ හැම NTFS partition එකකම .Trash-1000 කියල Folder එකක් හදන්න.හදනකොට හදන්න බෑ කලින් හදල තියෙන්නෙ කියල කිව්වොත් කමක් නෑ.එතකොට හරි.
ආයෙත් Terminal එක Open කරල පහල තියෙන Command එක ගහල එන්ටර් ගහන්න. sdaකියන එකට දෙන්න ඔයගෙ ඔයාගෙ ඒ ඒ Partition එකට අදාලsda name එක. ඒක බලාගන්න මේකෙන්.
ex :- sda1 ,sda5 ,sda6.....
 
sudo umount /dev/sda && sudo mount -a
දැන් වැඩේ හරි file එකක් හදල Delete කරල බලන්න කුණු බක්කියට යනවද කියල.
Post a Comment